Vår organisation

Lärare

Placeholder
Dan Kristensson

Utbildningsansvarig Lärare – Allmän kurs


Tel. 0247 – 648 17
Placeholder
Robert Gustavsson

Lärare – Allmän kurs


Tel. 0247-648 06
Placeholder
Nettan Olsson

Lärare – Allmän kurs


Tel. 0247-648 08Placeholder
Marie Lindblad

Lärare  – Allmän kurs


Tel. 0247 – 648 03
Placeholder
Leif Halldorf

Utbildningsansvarig lärare – Bokbinderi


Tel. 0247 – 648 14
Placeholder
Anna-Karin (Kajsa) Berglund

Utbildningsansvarig lärare – Design


Ansvarig konstnärlig grundträning


Tel. 0247 – 648 15Placeholder
AnnaSofia Mååg

Utbildningsansvarig lärare – Keramik


Tel. 0247 – 648 04
Placeholder
Klara Eriksson

Utbildningsansvarig lärare – Metall, silversmed


Tel. 0247 – 648 18
Placeholder
Mats Eskils

Lärare – Metall, silversmed
Placeholder
Lotta Hernek

Utbildningsansvarig lärare – Kreativt entreprenörskap, designer


Tel. 070-680 26 84
Placeholder
Stefan Andersson

Utbildningskoordinator, krukmakare


Tel. 0247-648 26
 

Gästlärare

Placeholder
Margon Lindberg

Konstnär
Placeholder
Jon Eliason

Inredningsarkitekt och produktformgivare
Placeholder
Petronella Eriksson

SilversmedPlaceholder
Christian Habetzeder

Fotograf
Placeholder
Roger Johansson

Bokbindare
Placeholder
Anna Elzer Oscarson

FormgivarePlaceholder
Edholm Ullenius

Formgivare
Placeholder
Per José Karlén

Illustratör
Placeholder
Adam de Kaminski

IndustridesignerLedning

Placeholder
Anki Gullback

Rektor


Tel. 0247 – 648 01

 

Administration

Placeholder
Annki Lindeström

Ekonomi


Tel. 0247-648 07
Placeholder
Ulf Larsson

Ekonomi


Tel. 0247-648 00
Placeholder
Mats Svensson

Projektledare


Tel. 0247 – 648 13Placeholder
Maria Fahlgren

Koordinator, elevadministratör


Tel. 0247-369 66
Placeholder
Maria Engberg

Konferens-/internat-koordinator


Tel. 0247 – 648 12
Placeholder
Camilla Mattsson

Projektledare/koordinator, elevstöd


Tel. 0247 – 648 11Fia Palmgren

Kommunikation, press, kortkurser


Tel. 0247 – 648 25J-O Matsson

IT-stöd


Tel. 0247-64810 

Styrelsen

Leksands folkhögskola är en ideell förening. Beslutande är en styrelse bestående av representanter för vår huvudman Stiftelsen Hantverk & Utbildning, Leksands kommun, Landstinget Dalarna och skolans personal.

Placeholder
Alf Vigren

ordförande


Stiftelsen Hantverk & UtbildningPlaceholder
Bertil Daniels

ledamot


Stiftelsen Hantverk & UtbildningPlaceholder
Anders Ahlgren

ledamot


Stiftelsen Hantverk & Utbildning


Placeholder
Lars Clarhäll

ledamot


Stiftelsen Hantverk & UtbildningPlaceholder
Christina Sjöberg

ledamot


Stiftelsen Hantverk & UtbildningPlaceholder
Annelie Lundell

ledamot


Leksands kommun


Placeholder
Bigitta Sohlberg

ledamot


Landstinget DalarnaPlaceholder
Anki Gullback

verksamhetsansvarig


adjungeradPlaceholder
J-O Matsson

ledamot


personalrepresentantPlaceholder
Mats Svensson

ledamot


personalrepresentantPlaceholder
Jenny Hamrell

adjungerad ledamot


elevrepresentant