Om Leksands folkhögskola

Ute på udden

Ute på udden, vackert vid Siljans strand, ligger den här kreativa dynamiska mötesplatsen med moderna utbildningar inom hantverk, form och design, entreprenörskap, personlig utveckling och högskoleförberedande studier. Boende och skolans huvudbyggnad med reception, klassrum, matsal och verk­städer ligger kringbyggda som en liten by.


Fördjupa dina kunskaper

Här har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och utforska ditt konstnärliga uttryck. En tid fylld av överraskande möten som stärker och lyfter din utveckling. Våra lärare har stor kompetens, lång erfarenhet och en nyfikenhet på utvecklingen inom sina områden. För att möta all kreativitet och energi är våra verkstäder tillgängliga dygnet runt.

Kreativitet och energi

Vi har med tiden utvecklat ett arbetssätt som utgår ifrån varje elevs individuella mål och förutsättningar. För oss är det viktigt med ett tillåtande klimat, med högt i tak och delaktighet. Därför deltar alla på skolan i arbetet med studiemiljön. Inramningen runt lärandet är också av stor betydelse, för oss betyder det vällagad god mat och omtanke.


Möt deltagare på Hantverksutbildningarna
Historia

Gustaf Theodor Wallén, konstnär, arkitekt och hantverkare insåg redan på 1940-talet att det behövdes en skola där unga fick utbildas till dugliga hantverkare genom att få snickra, snida och rita av hjärtans lust. De skulle få göra det de ville, utforska sin egen kreativitet och skaparlust. 1947 skänkte Wallén sitt hem och sin förmögenhet till det som idag är Leksands folkhögskola och Stiftelsen Hantverk & Utbildning. Vår verksamhet började med skolans första kurs 1953.


Folkbildning/Huvudman

Statens syfte med det statliga stödet till folkbildning är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Huvudman för Leksands folkhögskola är
Stiftelsen Hantverk & Utbildning.

Stiftelsen Hantverk & Utbildning är också huvudman för:
Hantverkslärling – Yh-utbildning inom smala hantverksyrken.
Entreprenörskolan – Certifierande utbildningar inom Handel.