Kursinnehåll:
  • Entreprenörskap
  • Kreativ idéutveckling
  • Varumärke och designprofil
  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Sociala medier
  • Personligt ledarskap

Kreativt Entreprenörskap

Med utgångspunkt i ditt eget projekt/företagsidé lär du dig metoder och verktyg för att utveckla din affärsidé och ditt entreprenörskap. Utbildningen är en ettårig kurs på halvdistans som ger verktyg, metoder och kunskap för utveckling av det egna företagets affärsidé och företagaren själv.

Kursen vänder sig främst till dig som är företagare eller vill starta företag inom kreativa affärsområden eller till personer med en stark önskan att genomföra en egen projektidé. Kursens upplägg är föreläsningar och grupparbeten under en vecka i månaden på skolan. Däremellan eget arbete, hela tiden utifrån ditt eget företag/projekt.

Om utbildningen

I kursen studerar vi kreativitet och lär oss metoder och verktyg för att använda och utveckla vår kreativitet och vårt entreprenörskap. Du utvecklar din affärsidé, ditt varumärke och lär dig t ex hur du ska arbeta med kundfokus och olika målgrupper. Vi arbetar med designprofileringen, hur ditt företag ska synas och upplevas. Du får arbeta fram din vision och dina mål. Du lär dig hantera företagets ekonomi, hur du fyller i blanketter och t ex räknar ut moms, prissätter och gör en budget. Vi jobbar med marknadsföring, både i teorin och i praktiken där vi utgår från det lilla företagets förutsättningar.

Kreativt entreprenörskap är en utbildning som utgår ifrån din egen drivkraft att utveckla och driva ditt företag. Föreläsningar och workshops varvas med enskilt arbete inom det egna projektet/företaget. Vi har inga tentor eller obligatorisk kurslitteratur i form av böcker, däremot många tips om olika källor till kunskap i form av länkar, filmklipp, websidor och böcker. Vi jobbar med hemuppgifter kopplat till ditt eget företag/projektidé som du har nytta av i ditt entreprenörskap.

Alla lärare är yrkesverksamma

Alla lärare är verksamma som egna företagare med kunskaper och erfarenheter inom design, kommunikation, projektledning, affärsutveckling, coachning, ekonomi, marknadsföring, försäljning, sociala medier, personligt ledarskap m.m. Inspirerande föreläsare och studiebesök blandas med jordnära besök från t.ex. revisor och bank.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå, men du betalar en terminsavgift som för närvarande är 2 200 kr/termin som inkluderar lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika samt viss kurslitteratur. Övrigt material, resor samt boende under föreläsningsveckorna betalar du själv. Efter att ha gått ett år kan du ansöka om att gå ett andra år på utbildningen.

Ansökan

Utbildningen är öppen för alla med en önskan att utveckla sitt entreprenörskap. Nyfikenhet, drivkraft och passion för det du vill genomföra och utveckla, är viktiga egenskaper. Den viktigaste delen av din ansökan är beskrivningen av din idé/ affärsidé och ditt personliga brev som du skickar med. Vi gör intervju vid behov. Antagning sker till höstterminen.
Sista ansökningsdatum är den 15 april 2019.

Har du frågor?
Kontakta utbildningsansvarig:
Lotta Hernek
Tel. 070-680 26 84  

Välkommen med din ansökan!

Viktiga verktyg för företagandet

Utbildningen är kanon för mig, jag ser på mitt företagande med helt andra ögon nu. Jag har fått mer på fötterna och har insett att mitt yrke handlar om så mycket mer än att bara smida. Jag har verkligen fått verktyg för att utveckla mitt företagande, idag har jag en plan för hur jag ska utveckla min verksamhet. En annan viktig del är det nätverk vi får, det kommer jag att ha mycket nytta av i framtiden. Vi är helt olika företag som är representerade på kursen, vilket ger allt en extra dimension med alla samlade erfarenheter. Vi lär verkligen av varandra. Jag är den förste att ställa mig i raden som ambassadör för denna utbildning.
Carol Eriksson, silversmed, Leksand

https://silverbycarol.wordpress.com/

Värdefull kunskap

Det är värdefullt att få den här tiden att utveckla sitt företag. Man har hela tiden någon att prata med, lärare eller elever. Värdefullt är också all kunskap inom till exempel finansiering och marknadsföring. För mig har alla lärdomar inneburit att jag bytt inriktning på mitt företag, även det är ju ett sätt att utvecklas. Kursen har verkligen motsvarat förväntningarna.
Mattias Lindmark, egen företagare, Malmberget/Stockholm

Kreativt Entreprenörskaps Instagram:

Vad tyckte andra?

Läs  tidigare elevers recensioner om skolan och utbildningarna på studentum.se

Läs mer