Valda bilder från kursen – digital vernissage

Kursen Illustration – distans avslutas med en utställning!
Den blir digital och inbjudan kommer här!
VÄLKOMNA – Valda bilder från kursen. En digital vernissage.
Lördagen den 19 Dec 2020 kl. 11.00