Utställning SUSTAIN ABLE VOICES! – Ung Svensk Form

Leksands folkhögskola i samarbete med Svensk Form Dalarna bjuder in till utställningen
SUSTAIN ABLE VOICES!  – Ung Svensk Form under Formveckan Dalarna den 5 – 11 oktober 2020
.

Utställningen visas i Wallénhallen, Leksands folkhögskolas nya utställningshall som stod färdig i maj 2020 och som uppförts med stöd av Allmänna Arvsfonden och Wallénstiftelsen.

I samarbete med IKEA Museum har Svensk Form tagit fram utställningen Sustain Able Voices – Ung Svensk Form. Den är skapad genom fotografier av utvalda verk från unga formgivare som medverkat i Ung Svensk Form från 2004 till idag. Utställningen består också av ett antal intervjuer med formgivarna bakom projekten.

Ung Svensk Form initierades av Svensk Form och Form/Design Center i Malmö redan år 1998. Utställningen har för varje år växt och lockat många som idag är etablerade formgivare/kreatörer i vårt land. Ung Svensk Form är inte bara känt inom landet utan har rönt stora framgångar även utomlands, senast nu på House of Sweden i Washington.

Utställningen demokratiserar och tillgängliggör design för en kultur- och designintresserad allmänhet genom att i ett flexibelt utställningsformat sprida kopplingen mellan design och hållbarhet över landet, även till platser med begränsade utställningsmöjligheter.

Utställningen är öppen alla dagar kl. 11 – 16

VÄLKOMMEN!


Tänk på den rådande situationen med Coronaviruset!

  • Håll avstånd
  • Tänk på att tvätta händerna
  • Stanna hemma om du känner minsta symtom.