Sommarkurser/Summer courses 2020

ANMÄLAN TILL SOMMARKURSER 2020 ÖPPNAS

MÅNDAG DEN 2 DECEMBER KL. 15.00! 

Redan nu kan du botanisera bland nästa sommars utbud av kurser på vår hemsida. Vi fyller på vartefter, men på måndag kl. 15.00 finns alla kurser att hitta där.

Som tidigare år har vi arbetat för att det ska finnas en blandning av kurser på olika nivåer, inom olika tekniker, med olika material och inriktningar handledda av kursledare från när och fjärran.

Du hittar en mångfald av kurser inom

 • Bokbinderi
 • Keramik
 • Silversmide
 • Broderi
 • Illustration
 • Fotografi
 • Skrivarkurs

Alla kurser hittar du via den här länken:
https://leksand.fhsk.se/utbildningstyp/sommarkurs/

Har du frågor om vistelsen hos oss eller kursavgift mm kontakta Maria Fahlgren på maria.fahlgren@leksandsfolkhogskola.se eller tel. 0247-369 66 eller Fia Palmgren på fia.palmgren@leksandsfolkhogskola.se eller tel. 0247-64825.

Välkommen till Leksands folkhögskola i sommar!

 


REGISTRATION FOR SUMMER COURSES 2020

OPEN MONDAY, DECEMBER 2 AT 15:00!

You can already now you botanize among next summer’s selection of courses on our website. We are still adding courses but on Monday at 15.00 all of them will be available.

As in previous years, we have worked to ensure that there is a mix of courses at different levels, within different technologies, with different materials and orientations supervised by course leaders from near and far.

You will find a variety of courses within

 • Bookbinding
 • Ceramics
 • Silversmithing
 • Embroidery
 • Illustration
 • Photography
 • Writing course

All courses can be found via this link: https://leksand.fhsk.se/utbildningstyp/sommarkurs/

If you have any questions about our stay with us or course fees, etc. contact Maria Fahlgren at maria.fahlgren@leksandsfolkhogskola.se or tel. 0247-369 66 or Fia Palmgren at fia.palmgren@leksandsfolkhogskola.se or tel. 0247-64825.

Welcome to Leksand Folk High School this summer!