Skolstart 2019!

Vi välkomnar alla vår deltagare till Allmän kurs, Bokbinderi, Design, Keramisk form, Metallformgivning och Kreativt entreprenörskap till ett nytt läsår!

Vi inleder med lunch och samlas sedan alla i gymnastiksalen kl. 13.00.