Seminarium – Konflikthantering inför framtiden, kulturens roll

Välkommen till Seminarium

Konflikthantering inför framtiden, kulturens roll

Datum & tid:
Torsdag 29 september 2022 kl. 12.00 – 16.00

Plats:
Wallénhallen, Leksands folkhögskola
Siljegårdsvägen 21, 793 33 Leksand

 

Talare:

Ove Bring

“Ukrainakriget, rättfärdigandet och folkrätten”

 

Marie Jacobsson

”Om kvinnors roll i medling och fredsbyggande”

 

Staffan Rosén

”Korea: Konflikter – kulturens roll”

 

Peter Wallensteen

“Ukrainakriget: finns det fredliga lösningar?”

 

Raoul Wallenberg Academy

Talare och tema meddelas senare

 

Mats Liljefors

Välkomsthälsning, moderator

 

Seminariet arrangeras i samarbete med Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Kungl. Vitterhetsakademien, Royal Festivals, Leksands kommun, Leksand Folkhögskola, Rotary Leksand och Queen Christina of Sweden, the European.

 

Preliminär program

12.00 – ca 12.45 Seminariet öppnas. Tre första anföranden (av fem).

ca 12.45 – ca 13.30 Lunch

13.30 – ca 14.00 Två återstående talares anföranden.

14.00 – ca 15.00 Frågor, rundabordssamtal

ca 15.00 Mingel

Ev. fortsättning på rundabordssamtalet efter minglet.

ca 16.00 (senast) seminariet avslutas