Open talk – Caroline Cheng Yi Design

For English, scroll down!

Välkommen till en öppen föreläsning med Caroline Cheng, grundaren av Yi Design i Jingdezhen, Kina.

Caroline Cheng är i Europa för att ta emot det prestigefyllda designpriset iF Gold Award för Yi Designs arbete med att återanvända tusentals ton porslinsskärvor genom att skapa nya material på ett klimatsmart sätt.

iF Design Awards jurymotivering lyder:
Vi uppskattade den här produkten mycket, inte bara för dess positiva miljöpåverkan när det gäller hållbar och cirkulär resursanvändning, utan också för dess materialkvaliteter – mångfalden av färger, texturer och ytbehandlingar.  Den stöder ett brett utbud av möjliga användningsscenarier, från inredning till konstruktion.
Läs mer på: https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/yibrick/329144

Föreläsningen är på måndag den 30 maj kl. 17.00 i Wallénhallen.

Har du inte möjlighet att vara på plats är det möjligt att lyssna på föresläsningen på zoom via den här länken:
https://us02web.zoom.us/j/86366812886?pwd=UnZkQTR5VXBHbEl2eGtENWNPSnNQdz09

Föreläsningen är på engelska.
Du kan följa Yi Designs arbete på deras instagramkonto @yidesign2021
Varmt välkomna!

Welcome to an open talk with Caroline Cheng, the founder of Yi Design in Jingdezhen, China.

Caroline Cheng is in Europe to receive the prestigious iF Gold Award for Yi Design’s work to reuse thousands of tons of porcelain shards by creating new materials in a climate-smart way.

iF Design Awards jury motivation reads:
We greatly appreciated this product, not only for its positive environmental impact in terms of sustainable and circular resource use, but also for its material qualities – the diversity of colors, textures and finishes. It supports a wide range of possible usage scenarios, from interior design to construction.
Read more at: https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/yibrick/329144

The lecture is on Monday 30 May at 17.00 in Wallénhallen.

If you do not have the opportunity to be present, it is possible to listen to the lecture on zoom via this link:
https://us02web.zoom.us/j/86366812886?pwd=UnZkQTR5VXBHbEl2eGtENWNPSnNQdz09

The lecture is in English.
You can follow Yi Design’s work on their instagram account @yidesign2021

Welcome!