Kursstart läsårskurser 2020-2021

Vi hälsar alla nya och återvändande deltagare på utbildningarna Allmän kurs, Bokbinderi, Design, Keramisk form, Metallformgivning och Kreativt entreprenörskap varmt välkomna till ett nytt läsår!