Kursstart läsårskurser 2020-2021

Vi hälsar alla nya och återvändande deltagare på utbildningarna Allmän kurs, Bokbinderi, Design, Keramisk form, Metallformgivning och Kreativt entreprenörskap varmt välkomna till ett nytt läsår!

Med anledning av den rådande situationen med Coronaviruset blir kursstarten lite annorlunda i år. Vi kommer inte ha någon gemensam samling. Istället kommer ni träffas klassvis som ni fått information om via mejl.

Vi har också gjort vissa anpassningar för att vi ska kunna skapa en säker och trygg tillvaro tillsammans. Ni kan höra Nettan Olsson, lärare på Allmän kurs, berätta om vilka anpassningar vi gör via den här länken. Du kan också läsa om anpassningarna i den här PDF:en.

Välkommen till ett nytt läsår!