Filmvisning – Gustaf Theodor Wallén

Välkommen till en visning av filmen

Gustaf Theodor Wallén – resan genom konsten och livet

En film av Anders Hanser

Tid: 31 augusti kl. 13.15
Plats: Gymnastiksalen, Leksands folkhögskola

Filmen är ca 35 min.

Välkommen att äta lunch i Leksands folkhögskolas restaurang. Öppet för allmänheten kl. 12.00 – 13.30.
Samma dag erbjuder vi en guidad visning av utställningen G. T. Wallén Hantverk och donation med Christina Munck Eriksson med start kl. 11.00 i Wallénhallen. Guidningen tar ca 1 timme. Både den guidade visningen och filmvisningen är kostnadsfri. Ingen föranmälan.

_____________________________

När Gustaf Theodor Wallén meddelade att han ville donera sitt hus, med inventarier till en skola ska han ha sagt att skolan skulle vara en plats där ungdomar ”erhålla handledning i att hantera verktyg, lära sig handteckning och linjalritning för hantverk, eller vad de själva önska bliva eller göra, för att utbildas till dugliga hantverkare och goda människor”.

I den här utställningen vill vi berätta om Gustaf Theodor Wallén och vad hans donation har betytt för kommande konsthantverkare, konstnärer och hantverkare på deras väg för att bli de utövare och människor de sedan blev.

Läs mer om utställningen via den här länken!