Artist talk – Li Ming Zhang & Snow Yu, keramiker från Kina på residens i Leksand

For English, scroll down.

 

Varmt välkommen till ett Artist talk med de kinesiska keramikerna Li Ming Zhang & Snow Yu i Wallénhallen, Leksands folkhögskola!

Tid: Onsdag 9 augusti kl. 19.00
Plats: Wallénhallen, Leksands folkhögskola och Zoom
Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/86958305144

Just nu gästas Leksands folkhögskola av de två kinesiska keramikerna Li Ming Zhang & Snow Yu under ett två veckor långt residens. Residenset genomförs med stöd från Region Dalarna.

Under residenset pågår två workshops. Den första leds av Li Ming Zhang och har fokus på att bygga och bränna miniugnar. Dels små skulpturala miniugnar i handstorlek som eldas med kol och dels en miniugn som byggs av Mullite isoleringstegel. Li Ming Zhang har utvecklat dessa miniugnar och delar sin kunskap och sina erfarenheter i workshops runt om i världen. Den här worshopen startade i måndags, den 31 juli, och pågår till och med lördag den 5 augusti. Se mer av Li Ming Zhangs arbeten på hans instagramkonto @limingzhangjdz

Den andra workshopen, med start måndag den 7 augusti, har fokus på att skapa skulptur i naturlig storlek och leds av Snow Yu. I sitt konstnärskap har Snow Yu utvecklat tekniker för att skapa skulpturer i naturlig storlek, både föreställande människor och djur. Under workshopen kommer deltagarna att få arbeta i stor skala med handledning. Det finns plats kvar att delta i workshopen. Mer information och anmälan finns på vår webbplats via den här länken: https://leksand.fhsk.se/utbildningar/residence-ceramic-masterclass-workshops/

Se mer av Snow Yus arbete på hennes instagramkonto @snowsnowyu

Det går bra att besöka verkstaden under residenset även om man inte deltar i workshopen.

Residenset genomförs med stöd från Region Dalarna.

 


Artist talk – Li Ming Zhang & Snow Yu, ceramic artists from China in residence in Leksand

A warm welcome to an artist talk with the Chinese ceramic artists Li Ming Zhang & Snow Yu in the Wallénhallen, Leksand folkhögskola!

Time: Wednesday 9 August at 19.00
Location: Wallénhallen, Leksands folkhögskola and Zoom
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86958305144

Right now, Leksand folkhögskola is being visited by the two Chinese ceramic artists Li Ming Zhang & Snow Yu during a two-week residency. The residency is implemented with support from Region Dalarna.

During the residency, two workshops take place. The first is led by Li Ming Zhang and focuses on building and firing mini kilns. Partly small palm-sized sculptural kilns that are fired with coal and partly a mini-kiln built from Mullite bricks. Li Ming Zhang has developed these mini kilns and shares his knowledge and experience in workshops around the world. This workshop started on Monday, July 31st, and runs through Saturday, August 5th. See more of Li Ming Zhang’s work on his Instagram account @limingzhangjdz

The second workshop, starting Monday, August 7, focuses on creating life-size sculpture and is led by Snow Yu. In her artistry, Snow Yu has developed techniques to create life-size sculptures, both depicting humans and animals. During the workshop, participants will be able to work on a large scale with supervision. There are still places left to participate in this workshop. More information and registration is available on our website via this link: https://leksand.fhsk.se/utbildningar/residence-ceramic-masterclass-workshops/

See more of Snow Yu’s work on her Instagram account @snowsnowyu

You are welcome to visit the ceramic studio during the residency even if you do not participate in the workshop.

The residency is implemented with support from Region Dalarna.