Du ansöker till kursen genom din arbetsförmedling. För ytterligare information kontakta din handläggare.