Det är Arbetsförmedlingen som avgör vem som ska gå kursen. Detta blir en aktivitet i deltagens etableringsplan för stöd på vägen mot arbete eller studier.