”Intet är som väntans tider”

Så börjar en av Erik Axel Karlfeldts dikter och det är precis så vi känner just nu. Vi väntar på att alla nya och återvändande deltagare ska landa här och att vi ska få starta upp ett nytt läsår tillsammans. Det finns förväntan och nyfikenhet i luften och överallt sker förberedelser och planering för det kommande året.

Lokaler, verkstäder, internatrum och lägenheter ställs iordning efter sommarens kurser. Och nu väntar de på att få rama in och ge förutsättningar för lärande, utforskande, skapande och möten.

Vi hälsar er alla som är på väg hit varmt välkomna!