Tid: 19.00 – 20.30, 4 oktober 2021

Plats: Wallénhallen

Konstnären Nina Edlings samarbete med sin pappa Tony Johansson inför utställningen ”Bland träden, vid slutet av våra händer” uppfördes inom ramen för Konstfrämjandet Upplands del av projektet ”Skogen mellan oss”. I samband med utställningen ”En annan landsbygd” bjuds de in in till ett fördjupat samtal som rör sig i gränslandet mellan konst och småskaligt skogsbruk.

Skogen mellan oss är en unik interregionala konstsatsning där sex av Konstfrämjandets distrikt i mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Med en gemensam identitet skapas en serie utställningar och aktiviteter som i tid äger rum parallellt och överlappande.

Arrangörer: Konstfrämjandet Dalarna, Skogen mellan oss och Bild och form, Region Dalarna.