Föreläsningen Varumärkeskommunikation med My Gross

Mästarutbildning

I och med nya Mästarbrevsbestämmelser antagna av Sveriges Hantverksråd i samverkan med en rad branscher öppnas vägen att erhålla ett Mästarbrev efter minst 10.000 arbetade timmar i yrket efter grundutbildningen och genomgången Mästarutbildning. Du hittar bestämmelser för alla yrken på Sveriges Hantverksråds hemsida via den här länken.

Mästarutbildningen genomförs av Leksands folkhögskola och är avgiftsfri. De kostnader som tillkommer är för resa, kost och logi vid den första obligatoriska träffen samt kurslitteratur.

Från Gesäll till Mästare

Om du är aktiv i ditt yrke och innehar ett Gesällbrev erbjuds du att delta i utbildningen som startar med en fysisk träff under en helg på Leksands folkhögskola. Därefter kommer resten av utbildningen att ske på distans och deltid så att den kan genomföras parallellt med arbete.

Vår förhoppning är att erbjudandet skall ses som en intressant möjlighet till kompetensutveckling för dig. Du kan se mera av innehållet i den utförligare kursbeskrivningen (klicka på länken för att ladda ner kursbeskrivningen som PDF).

 

 

Ansökan

Kursstarter:

9-10 februari 2023
11-12 februari 2023

9-10 mars 2023
11-12 mars 2023

Antalet platser är begränsade i varje kursomgång. När din ansökan inkommit kommer du att få ett antagningsbesked så snart vi kan erbjuda en plats.

Ansök här
 • Mer om utbildningen

  Utbildningens mål är att ge en god kompletterande utbildning till en redan kompetent grupp (blivande mästare). I detta ligger en tilltro till deras egen förmåga att motivera och prioritera sitt arbete inom utbildningens ramar.

  Utbildningen ger de viktigaste grundkunskaperna inom ekonomi och juridik och en utgångspunkt i marknadsföring, företagsutveckling och ledarskap. Utöver detta behandlas också begreppet Mästare liksom mästartitelns status och de möjligheter den öppnar för yrkesutövare och företag.

  Utbildningen sker genom en fysisk träff följt av 10 veckors distansarbete. Studierna sker då genom videoföreläsningar, studielitteratur och externa internetkällor. Till varje vecka hör
  uppgifter av varierande storlek som redovisas via text. För vissa yrken finns även en fördjupningsdel som görs i anslutning till övriga delar i utbildningen.

 • Kursens upplägg
  Vecka 1 – Fysiska träffen

  Lärare: Stefan Andersson, Carina Isenberg, Anne Palm, Lasse Theander, J-O Matsson.

  Utbildningen startar genom kursens enda fysiska träff. Träffen genomförs under en helg på Leksands folkhögskola. Kurslitteratur fås ut vid registrering. Vi går igenom krav och möjligheter knutna till mästartiteln och vart titeln är på väg – Etik och moral är ledord. Dessutom beskrivs hantverksyrkenas historia och den nuvarande organisationen kring Hantverksrådet och mästarregistret. I ledarskapsdelen ges en grundorientering inom ledarskap och deltagarna prövar en rad verktyg för att utvecklas som ledare och förstå gruppdynamik och rekrytering. Helgen avslutas med en presentation av det praktiska kring utbildningen, så som lärare, kurslitteratur, plattformar för distansarbetet och krav för att bli godkänd.

  Vecka 1 – 2 – Kvalitetssäkring, Juridik och Företagsformer

  Videoföreläsningar följt av hemuppgifter kopplade till instuderingsmaterial Under blocket ska deltagaren få kunskap om ekonomisk och juridisk kvalitetssäkring av den egna verksamheten. Blockets mål är att ge grundläggande kunskap om företagsformer, beskattning, anställda och avtal. Fokus är att ge deltagarna goda förutsättningar att hitta det de behöver i referensmaterial; så som offerter, fakturor och andra avtal. En del av instuderingsmaterialet kommer att visa på exempel där mästartiteln ställer högre krav än juridiken.

  Vecka 3-6 – Ekonomi

  Videoföreläsningar följt av hemuppgifter kopplade till instuderingsmaterial Utbildningsveckorna i ekonomi ska på ett rakt sätt ge baskunskaper inom företagsekonomi. Viktiga delar är budgetering, lönsamhetskalkyl, bokslut och nyckeltal samt eventuella samarbeten med bokförare och revisor. Utöver detta ska blocket titta på finansieringskalkyler, försäkringar och avgifter. En särskild del skall gälla företagarens säkerhet vid arbetslöshet, sjukdom samt pension. Denna utbildningsdel kommer beröra områden som en del av deltagarna redan är bekväma med för att säkerställa en basnivå av företagsekonomi hos de med mästartiteln. Tack vare kursens upplägg tar utbildningen inte mycket tid i anspråk för de som redan kan det som varje utbildningsvecka avhandlar.

  Vecka 7-10 – Marknadsföring, kundservice och företagsutveckling

  Videoföreläsningar följt av hemuppgifter kopplade till instuderingsmaterial Blocket ska ge en inblick i marknadsföring och hur vi medvetet kan arbeta med vårt företags utveckling. I blocket ska deltagarna se på nyttan av att tänka långsiktigt och sätta mål för det egna företagets utveckling och i viss mån inspireras att tänka i nya banor inför framtiden. Vi lägger vikt på att skapa goda kundrelationer som ett konkurrensmedel och hur vi når ut via digitala och mer traditionella kanaler. Utöver de lärarledda delarna kommer deltagarna genom videointervjuer få träffa verksamma mästare som på olika vis är inspirerande exempel.

  Vecka 1-10 – Yrkesfördjupning

  Löpande under utbildningen har respektive bransch möjligheten att lägga till en fördjupning i det egna yrket. Varje bransch/yrke ansvarar för sitt upplägg och genomförande i samverkan med skolan. Målsättningen är även här att denna del skall klaras av på distans. Vissa yrken har ingen yrkesfördjupningsdel. Information om respektive yrkes eventuella fördjupning och längd fås av utbildningsanordnaren.

  Plattform för distansarbetet

  Kursen presenteras via Google Classroom. Ramverket ger ett tydligt kronologisk sorterat material som är smidigt att administrera. Ramverket gör det möjligt för deltagarna att ta till sig materialet var de än är, vid sin dator, läsplatta eller telefonen. Support är tillgänglig stora delar av dygnet tack vara flexibla administratörer och lärare.

  Till kursen används Starta & Driva Företag och Marknadsföring för småföretag (Björn Lundén) som fås vid uppstartshelgen. Uppgifter Uppgifterna kommer att vara av olika omfattning och huvudsyfte är att verifiera att deltagaren har tillgodogjort sig materialet och visar prov på en grundläggande förståelse för detta. Redovisningen sker genom dokument inom Classroom som den ansvarige läraren godkänner eller ber om kompletteringar. För de som av en eller annan anledning har svårt att redovisa skriftligt görs muntlig redovisning per telefon.

  Mästarregistret och fortbildning

  Efter avslutad utbildning kan deltagarna gå in mästarregistret och erbjudas fortbildning. Mästarregistret är det vårt register över aktiva mästare och samtliga uppmanas att registrera sig och sitt företag. Genom registret bibehålls kontakten med deltagarna. De blir uppdaterade på vad som händer med titeln och erbjuds fortbildningar och erbjuds nytt distansmaterial som kan vara av särskilt intresse. Denna verksamhet knyter på ett smidigt sätt deltagarna ytterligare mot titeln. Utbildningen blir på så sätt också en framtida resurs för deltagarna. Mästarregistret öppnar möjligheterna för deltagarna att utveckla intressanta nätverk och kontakter till nytta för den egna utvecklingen och för yrket samt att var delaktiga i den aktiva marknadsföringen an Mästarbrevet.

 • Anpassningar i Coronatider

  De viktigaste anpassningarna vi gjort med upplägget av Mästarutbildningen med anledning av Coronasituationen och de rekommendationer och restriktioner som myndigheter och regering gått ut med är följande:

  • Maxantal kursdeltagare per kurshelg är 30 deltagare (tidigare 60 deltagare)
  • Vi erbjuder sex kursstarter under hösten. Kursstarterna är antingen torsdag – fredag eller lördag – söndag
  • Vi erbjuder enkelrum (vi erbjuder också dubbelrum till er som normalt arbetar jämsides)
  • Städningen sker enligt anpassade rutiner vilket innebär att alla allmänna ytor städas oftare och rekommenderade rengöringsmedel och metoder används.
  • Undervisningslokalen kommer möbleras så att alla kan hålla hälsosam distans. Det gäller även i samband med måltider.

  Men för att detta ska fungera är det väldigt viktigt att alla följer de allmänna rekommendationerna:

  • STANNA HEMMA OM DU KÄNNER DIG DET MINSTA SJUK ELLER HAR SYMTOM
  • VAR VÄLDIGT NOGA MED HANDHYGIEN

  Vi reserverar oss för att nya rekommendationer och direktiv från myndigheter kan medföra att vi behöver förändra anpassningarna eller ställa in kurserna.

 • Om Leksands folkhögskola

  Nära Leksands centrum, ute på en udde där Siljan och Dalälven möts, ligger Leksands folkhögskola inbäddad i grönska. Här bildar skolans gamla timmerbyggnader och trähus som rymmer klassrum, boenden och verkstäder en egen liten by.

  Lugnet, de vackra omgivningarna och gemenskapen skapar en miljö för lärande och personlig utveckling.

  Hos oss handlar det om att få lära sig ”av hjärtans lust”. Att våra studerande ska få utforska sin egen kreativitet och skaparlust har stått i fokus ändå sedan vi startade 1953. För oss innebär det ett tillåtande klimat, med högt i tak och delaktighet.

  Inramningen runt lärandet är av stor betydelse, för oss betyder det vällagad mat med omtanke, men också att våra verkstäder är tillgängliga dygnet runt för att möta all kreativitet och energi som skapas här.

  Leksands folkhögskola har många internationella kontakter vilket betyder att du som kursdeltagare erbjuds att delta i workhops, samarbeten och lyssna på föreläsningar som breddar din utveckling och bildning ännu mer.

  Läs mer!