test ny maj

Allmän kurs – Personlig utveckling

Bär du på framtidsdrömmar? Behöver du en nystart? Saknar du grundläggande behörighet som i sin tur ger möjlighet att söka Högskola eller Yrkeshögskola? Då är Allmän kurs på Leksands Folkhögskola ett alternativ. Kursen bedrivs på gymnasienivå. Vi ger även möjlighet att läsa in grundskolekompetens.

Hos oss är resan lika viktig som målet. Det är med dialog och förmågan att lyssna som vi bygger kunskap. Vi vill att tiden här ska ge dig möjlighet att stanna upp tänka efter och planera din framtid. Av oss får du verktygen att gå vidare.

Välj profil

När du ansöker till Allmän kurs väljer du inriktning. Du kan välja mellan profilerna Personlig utveckling (som du kan läsa om här nedan) och Butik/Kommunikation (som du hittar information om genom att klicka på länken).

Personlig utveckling

Förutom ämnesläsning, som vi bedriver gemensamt, arbetar vi med att bygga upp självkänsla och självförtroende. Längden på kursen är 40 – 120 veckor beroende på hur mycket du har studerat tidigare.

Undervisningen bedrivs på så sätt att vi studerar 2-3 ämnen i taget under tioveckors-perioder. Det är du, dina kurskamrater och lärare som tillsammans skapar utbildningen. Därför är ditt aktiva deltagande och bidrag till erfarenhetsutbyte i gruppen viktigt. Individuella studieplaner upprättas utifrån dina behov och intressen. Vi gör även studiebesök.

Sammanfattande studieomdöme

Sammanfattande studieomdöme är folkhögskolans motsvarighet till ett slutbetyg från gymnasiet. Studieomdömet visar hur väl rustad du är att studera vidare på universitet och högskola.

Studieomdömet har främst betydelse när du söker till högskola och universitet. Deltagare från folkhögskola som har intyg om grundläggande behörighet samt studieomdöme söker i en egen urvalsgrupp.

Gemensam bedömning – inga prov

Alla lärare du har haft gör en gemensam bedömning av din studieförmåga. Din studieförmåga bedöms inte genom vanliga prov.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. Du betalar för ditt eget material.

Det betyder att:
  • Du får inte betyg i enskilda ämnen
  • Det är viktigt att du har en god närvaro
  • Det är viktigt att du deltar aktivt i alla delar av undervisningen
  • Du kan inte välja bort några ämnen
  • Du läser samtliga ämnen eftersom din studieförmåga bedöms som en helhet. Om du redan har betyg i exempelvis matematik får du alltså inte välja bort matematikundervisningen. Istället har du möjligheten att repetera och fördjupa dina kunskaper.
I kursen ingår ämnena
Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, religion och historia.

Vad tyckte andra?

Läs mer om vad tidigare elever tycker om utbildningen här och recensioner om oss på studentum.se

Läs mer!