Kreativt Entreprenörskap

Med utgångspunkt i ditt eget projekt/företagsidé lär du dig metoder och verktyg för att utveckla din affärsidé och ditt entreprenörskap. Utbildningen är en ettårig kurs, med möjlighet att söka till ett andra år, som ger verktyg, metoder och kunskap för utveckling av det egna företagets affärsidé och av företagaren själv.

Kursen vänder sig främst till dig som är företagare eller vill starta företag inom kreativa affärsområden eller till personer med en stark önskan att genomföra en egen projektidé.

Kursinnehåll:

  • Entreprenörskap
  • Kreativ idéutveckling
  • Varumärke och designprofil
  • Kommunikation
  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Sociala medier
  • Personligt ledarskap

Sammanfattande studieomdöme

Sammanfattande studieomdöme är folkhögskolans motsvarighet till ett slutbetyg från gymnasiet. Studieomdömet visar hur väl rustad du är att studera vidare på universitet och högskola.

Studieomdömet har främst betydelse när du söker till högskola och universitet. Deltagare från folkhögskola som har intyg om grundläggande behörighet samt studieomdöme söker i en egen urvalsgrupp.

Gemensam bedömning – inga prov

Alla lärare du har haft gör en gemensam bedömning av din studieförmåga. Din studieförmåga bedöms inte genom vanliga prov.

Det betyder att:

Du får inte betyg i enskilda ämnen
Det är viktigt att du har en god närvaro
Det är viktigt att du deltar aktivt i alla delar av undervisningen
Du kan inte välja bort några ämnen
Du läser samtliga ämnen eftersom din studieförmåga bedöms som en helhet. Om du redan har betyg i exempelvis matematik får du alltså inte välja bort matematikundervisningen. Istället har du möjligheten att repetera och fördjupa dina kunskaper.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. Du betalar för ditt eget material.

Läs mer
Läs mer om vad tidigare elever tycker om utbildningen här och recensioner om oss på studentum.se.