Studerandeinformation

Här hittar du allmän information för dig som studerande på Leksands folkhögskola. All information finns i PDF-filer som kan laddas ner och skrivas ut. För att kunna läsa och skriva ut dokumenten behöver du
Adobe Reader (programmet laddar du enkelt ner från nätet utan kostnad).

  • Beredskapsplan vid krissituationer
  • Allmän information
  • Leksands folkhögskolas drogpolicy
  • Policydokument för förstärkningsbidrag och språkschablon
  • Studeranderättsliga standard
  • Dina rättigheter på folkhögskola