Vi bygger utställningshall!

Den 600 kvm stora utställningshallen, Wallénhallen, kommer att byggas vid Leksands folkhögskola. Konst från Wallénstiftelsen samlingar och utställningar med folkhögskolans studerande kommer att visas här, men huset ska även användas till en hel del annat.

Wallénhallen kommer att vara en flexibel arena för kultur där flera olika verksamheter kommer att bedrivas. Kärnan kommer att bestå av utställningar och föreläsningar. Förutom öppna visningar av projekt med studerade på folkhögskola planeras också vårsalong för barn och ungdomar, men också samverkan kring utställningar.

I lokalerna planerar man även att bedriva, prova-på drejning för ungdomar, öppen körsång, skrivarkurser för barn och ungdom, bild och form för konfirmander, konserter och byalagsmöten med mera. Dessutom kommer folkhögskolan bland annat att samverka med Attention Dalarna, en intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som planerar både föreläsningar i lokalerna samt dag- och helgläger på skolan sommartid.

Bakom satsningen står förutom Leksands folkhögskola även Wallénstiftelsen. Båda satsar ungefär 5 miljoner kronor var i bygget, som även finansieras av Allmänna Arvsfonden som bidrar med drygt 4,3 miljoner kronor. Totalt är budgeten på 15 miljoner kronor.

Genom den här nya mötesplatsen vill initiativtagarna också skapa en mötesplats som ska öppna upp folkhögskolan mer mot övriga Leksand. Målet är att skolans elever ska integreras mer i det lokala samhället och samtidigt ska fler leksingar få bättre kännedom om skolan och vad som händer ute på udden på Åkerö.

– Skolan är ju mer känd i Stockholm än vad den är i Leksand. Det är många Leksandsbor som inte vet vad man gör här ute på skolan och därför tycker vi att det behövs en mötesplats, säger Wallénstiftelsens ordförande Jörgen Nilsson.

Wallénhallen kommer att ligga vackert vid älven och Se människan-stigen på Åkerösidan kommer att gå ändå fram till huset.

– Eftersom byggnaden kommer att bestå väldigt mycket av glas och skärmar kommer man att kunna se utställningar även om lokalen är stängd, berättar projektledaren Mats Svensson.

Förhoppningsvis står huset klart redan under 2019. Första spadtaget är tänkt att tas i höst.

Kontaktpersoner:
Mats Svensson – 0247-648 13, mats.svensson@leksandsfolkhogskola.se
Projektledare

Fia Palmgren – 0247-648 25, fia.palmgren@leksandsfolkhogskola.se
Press/högupplösta bilder

Anki Gullback – 0247-648 01, anki.gullback@leksandsfolkhogskola.se
Rektor