Metall/
Silversmide

Metall/Silversmide är en grundläggande högskoleförberedande utbildning planerad för två år, men du ansöker även till år 2. Du orienteras inom yrket både traditionellt och utifrån hur konsthantverksscenen ser ut idag. Verkstaden är väl utrustad för silversmide, korpus och smyckestillverkning. Du kommer att ha en egen arbetsplats och verkstaden är tillgänglig dygnet runt alla dagar.

Under första året lär du dig grundläggande silversmidestekniker. Under det andra året har du möjlighet att driva ditt eget projekt. Du reflekterar över föremålets identitet och placering, vilken roll det skall ha i förhållande till rummet, kroppen och samhället. Efter år två vet du även om du vill gå vidare till högskola, som lärling eller starta eget.

Undervisningen utgår ifrån varje studerandes mål och förutsättningar. Process- och teknikinriktade uppgifter stimulerar kreativiteten och utvecklar samtidigt materialskicklighet. Vi är måna om att varje studerande hittar sitt personliga uttryck utifrån sin egen identitet och erfarenhet.
Nu har Metallåret på Leksands folkhögskola börjat igen. En ny klass som börjar hitta i verkstaden tillsammans med de som går sitt andra år. En av de första uppgifterna är att skicka runt en bit lera som varje person får arbeta på i tre minuter. Att forma, omforma och våga förändra något redan format. Vi är jätteglada över att möta alla igen!
KLARA ERIKSSON, ansvarig lärareSilversmide – Korpus

Speciellt för silversmide är korpus (korpus som kommer från latinet betyder kropp och är en traditionell term för unika föremål för bordet tillverkade för hand i metall/silver). Det är en konstart vi brinner för, men här finns möjlighet att arbeta med olika inriktningar inom metallformgivning och metallsmide som exempelvis smyckesdesign.

Våra verkstäder är väl anpassade och våra lärare väl förankrade i yrkets samtid. Under terminerna bjuder vi in gästlärare specialiserade på olika tekniker eller metoder och vi gör gemensamma studiebesök.

Klara Eriksson, ansvarig lärare för utbildningen, arbetar utifrån att du skall utveckla ditt eget språk i metall, få en orientering i dess historia och samtid. I ett samhälle med massproducerade föremål i överflöd är konsthantverkarens roll viktig på många olika sätt.

Metallen är ett beständigt material som i rätt form kan användas tidlöst. Kunskapen om ett material är en kunskap som aldrig försvinner.

Arbetsprocessen

När du lär dig ett material och hittar ditt sätt att arbeta med det får du erfarenheter som går att överföra i många olika sammanhang. Att gå från ide till färdigt objekt för presentation kräver vision, vilja, kunskap och dessutom insikt i den egna arbetsprocessen. För att kommunicera dina föremål behöver du hantera olika presentationsverktyg. Därför kommer du också att arbeta med verbala och digitala presentationer.

Silversmide är en utbildning som hanterar uråldriga tekniker i kombination med web, fotografering och innovativa presentationer där din utveckling är i central.

År 1

Första året är orienterande inom korpus, smyckeskonst och formgivning. Undervisningen sker i kortare och ibland längre kurser där du utvecklas i olika konstnärliga, tekniska och teoretiska uppgifter. Tonvikten ligger på att vinna teknisk kunskap i metallen samtidigt som den konstnärliga och kreativa processen utforskas.

Du utvecklas i personligt uttryck, presentation och vilken roll silversmide/konsthantverk har i samhället. Undervisningen sker med uppgifter, redovisningar, diskussioner, handledning, gästlärare och föredrag av gästlärare som är yrkesverksamma eller har specialkunskaper inom ett område. Kursen är ettårig med möjlighet att söka ett andra år. År 1 och 2 arbetar tillsammans i verkstaden. Utbildningen är högskoleförberedande.

År 2

Det andra året ger utrymme för specialisering inom korpus, smyckeskonst och formgivning. Du uppmuntras att ta större ansvar för din arbetsprocess. Efterhand som kunskapen om metallens möjligheter ökar uppmuntras fördjupning och självständigt arbete med tydligt formulerade mål. Detta sker med handledning. Ett eget projekt innehåller idépresentation, tidsplanering, skissprocess, arbetsprocess, offentligpresentation och dokumentation. Presentationen kan vara verbal, digital eller en utställning. Undervisningen sker med uppgifter, redovisningar, diskussioner, handledning, gästlärare och föredrag av gästlärare som är yrkesverksamma eller har specialkunskaper inom ett område. År 1 och 2 arbetar tillsammans i verkstaden. Utbildningen är högskoleförberedande.


Ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev. Tillsammans med vår ansökningsblankett och övriga handlingar ska de vara skolan tillhanda senast den 15 april 2019. Efter ett första urval kallar vi ett antal sökande till intervju. Besked om att du blivit antagen får du senast andra veckan i juni.

Har du frågor?
Kontakta utbildningsansvarig:
Klara Eriksson
Tel. 0247 – 648 18  

Välkommen med din ansökan!

Besök oss

Du är självklart välkommen att besöka oss för att se hur vi jobbar, känna på atmosfären och bli inspirerad. Kontakta gärna kursansvarig för att komma överens om en passande tidpunkt för ditt besök för att du ska få ett så bra mottagande som möjligt.

Utbildningens mål

Det första året är teknik och yrkesorienterande. Undervisningen utgår ifrån varje studerandes mål och förutsättningar. Process- och teknikinriktade uppgifter stimulerar kreativiteten och utvecklar samtidigt materialskicklighet. Vi är måna om att varje studerande hittar sitt personliga uttryck utifrån sin egen identitet och erfarenhet. Redovisningarna är centrala i undervisningen eftersom alla får ta del av varandras erfarenheter och reflektioner.

Under andra året läggs större vikt vid elevens förmåga att presentera och reflektera över föremålets identitet och placering, vilken roll det skall ha i förhållande till rummet, kroppen och samhället. Projekt i kombination med offentliga presentationer är en del av kursplanen.

Att behärska en konstnärlig, kreativ process, från ide till förverkligande och presentation är värdefull och relevant kunskap som går att applicera inom många olika områden. Framförallt är detta verktyg som konsthantverkare ständigt hanterar i sitt professionella yrkesutövande. Vårt mål är att den studerande skall utveckla dessa kunskaper och finna ett eget uttryck som ger bästa förutsättningar till nästa steg inom yrket.

Våra lärare har stor kompetens, yrkeserfarenhet och en stor nyfikenhet på det som händer inom deras område. De utgår från sina kontaktnät och erfarenheter för att ge varje individ kunskap och orientering inom metall som sedan kan utvecklas vidare.

Förutom verkstaden finns tillgång till datorer och fotostudio. För offentliga presentationer skapar vi de rum som behövs efter behov.

Lärare
Klara Eriksson – utbildningsansvarig
Mats Eskils
Gästlärare

Klara Eriksson, utbildningsansvarig metall

Foto: Christian Habetzeder

Driver LOD Metallformgivning med sex kollegor sedan 1999 på Kungsholmen Stockholm. Klara började sin utbildning här på Leksands Folkhögskola 1993 för att sedan fortsätta på Konstfack där hon tog sin Master of Fine Arts, metallformgivning 2001.

Metall & Silversmides Instagramflöde:

Vad tyckte andra?

Läs  tidigare elevers recensioner om skolan och utbildningarna på studentum.se

Läs mer