[cs_eacs_testimonial_slider max_visible_items=”3″ max_visible_items_tablet=”2″ max_visible_items_mobile=”1″ slide_to_scroll=”1″ auto_play=”false” loop=”false” pause_hover=”false” draggable=”true” variable_width=”false” slide_spacing=”10px” slide_nav_color=”#fff” slide_nav_bg_color=”#333″ add_border=”false” logo_border_width=”1″ logo_border_color=”#000″ slide_alignment=”eacs-testimonial-slide-default” pagination_type=”none” pagination_position=”normal”][cs_eacs_testimonial_item show_avatar=”true” image=”https://www.leksand.fhsk.se/wp-content/uploads/2017/04/Lola_Skager_3.jpg” image_width=”150px” rounded_image=”true” image_border_color=”#000″ image_border_width=”2″ image_margin=”10px 0″ testimonial_user_name=”Lola Skager” testimonial_user_company=”Envato” testimonial_user_text_color=”#000″ testimonial_user_company_text_color=”#000″ testimonial_quotation_mark_color=”#ddd” heading=”Testimonial 1″]Jag har alltid tyckt att skolan har varit tuff så länge jag kan minnas men idag, när jag skriver detta så har jag en helt annan bild av skolan och studier.
Hur lärarna och skolan jobbar passade mig som handen i handsken, lärarna ser varje elev och lägger upp en individuell plan. Man behöver inte mätas med andra elever utan tar studierna i sin takt. Jag gillar klimatet på skolan där alla känner sig välkomna.

Delen personlig utveckling ger dig tid att reflektera, utvecklas i både grupp och enskilt. I början var övningarna väldigt inriktade att lära känna alla vilket då kanske kändes mindre viktigt men som i efterhand ger ett bra klimat på skolan och i klassrummen. Jag lämnar nu utbildningen med tankar att plugga vidare och det trodde jag aldrig att jag skulle göra efter tuffa kurser. Jag är så glad att jag tog chansen och började här på Leksands folkhögskola.[/cs_eacs_testimonial_item][cs_eacs_testimonial_item show_avatar=”true” image_width=”150px” rounded_image=”true” image_border_color=”#000″ image_border_width=”2″ image_margin=”10px 0″ testimonial_user_name=”John Doe” testimonial_user_company=”Envato” testimonial_user_text_color=”#000″ testimonial_user_company_text_color=”#000″ testimonial_quotation_mark_color=”#ddd” heading=”Testimonial 2″]Click to inspect, then add testimonial content here.[/cs_eacs_testimonial_item][cs_eacs_testimonial_item show_avatar=”true” image_width=”150px” rounded_image=”true” image_border_color=”#000″ image_border_width=”2″ image_margin=”10px 0″ testimonial_user_name=”John Doe” testimonial_user_company=”Envato” testimonial_user_text_color=”#000″ testimonial_user_company_text_color=”#000″ testimonial_quotation_mark_color=”#ddd” heading=”Testimonial 3″]Click to inspect, then add testimonial content here.[/cs_eacs_testimonial_item][/cs_eacs_testimonial_slider]

Personlig utveckling

Förutom ämnesläsning, som vi bedriver gemensamt, arbetar vi med att bygga upp självkänsla och självförtroende. Längden på kursen är 40 – 120 veckor beroende på hur mycket du har studerat tidigare.

Undervisningen bedrivs på så sätt att vi studerar 2-3 ämnen i taget under tioveckors-perioder. Det är du, dina kurskamrater och lärare som tillsammans skapar utbildningen. Därför är ditt aktiva deltagande och bidrag till erfarenhetsutbyte i gruppen viktigt. Individuella studieplaner upprättas utifrån dina behov och intressen. Vi gör även studiebesök.

Sammanfattande studieomdöme

Sammanfattande studieomdöme är folkhögskolans motsvarighet till ett slutbetyg från gymnasiet. Studieomdömet visar hur väl rustad du är att studera vidare på universitet och högskola.

Studieomdömet har främst betydelse när du söker till högskola och universitet. Deltagare från folkhögskola som har intyg om grundläggande behörighet samt studieomdöme söker i en egen urvalsgrupp.

Gemensam bedömning – inga prov

Alla lärare du har haft gör en gemensam bedömning av din studieförmåga. Din studieförmåga bedöms inte genom vanliga prov.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. Du betalar för ditt eget material.

Det betyder att:
  • Du får inte betyg i enskilda ämnen
  • Det är viktigt att du har en god närvaro
  • Det är viktigt att du deltar aktivt i alla delar av undervisningen
  • Du kan inte välja bort några ämnen
  • Du läser samtliga ämnen eftersom din studieförmåga bedöms som en helhet. Om du redan har betyg i exempelvis matematik får du alltså inte välja bort matematikundervisningen. Istället har du möjligheten att repetera och fördjupa dina kunskaper.
I kursen ingår ämnena
Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, religion och historia.

Vad tyckte andra?

Läs mer om vad tidigare elever tycker om utbildningen här och recensioner om oss på studentum.se

Läs mer!