Workshop Sensorik

Under en gemensam vecka arbetade keramik och metall med det övergripande temat sensorik. Måndagen började vi med att dricka vatten ur koppar som var av olika material: sand, bomull, metall, tunn plåt mm. Dessa upplevelser tolkades i egna föremål, filmer eller ljud. Efter fyra dagar hade vi smakat, känt, lyssnat och diskuterat hur olika vi reagerar på olika material och hur tidigare erfarenheter och minnen väcks av olika föremål. Klara Eriksson och Mats Svensson tog detta initiativ, ämnet var lätt att välja då båda har ett stort intresse av materialitet, formupplevelse och hur våra sinnen reagerar på olika material och situationer.

Den sista uppgiften var att skapa ett föremål utifrån hela veckans upplevelser. Det presenterades med en gemensam utställning i gymnastiksalen den 18/2 på skolan.