Utställning – Artist in residens-projektet FIELD NOTES

Utställningen öppnar den 15 september kl. 16.00.
Artist talk kl. 17.00
Visning av utställningen kl. 18.00 – 20.00
Utställningen pågår till och med den 25 september 2022
Öppet den 16 – 25 september kl. 11.00 – 16.00

Plats: Wallénhallen, Leksands folkhögskola, Siljegårdsvägen 21, 793 33 Leksand
___________________________
Välkommen till utställningen och avslutningen på Artist in residens-projektet Field Notes med de brittiska konstnärerna Tracey Rowledge och David Clarke.

Tracey Rowledge och David Clarke är båda baserade i London, UK, och har sedan 13 år tillbaka arbetat tillsammans i olika typer av projekt, utställningar, utsmyckningar och Residens. Under den här perioden har de utvecklat ett unikt sätt att arbeta tillsammans. Ett arbetssätt som bygger på en stor respekt för varandras konstnärskap och hantverksskicklighet, kunskap om material och kreativa process. Just därför kan de också utmana varandra och ge feedback som utvecklar och öppnar för nya uttryck och ingångar i deras konstnärliga arbete.

Hittills i sina samarbeten har det de skapat i projekten varit objekt som var och en har arbetat fram inom sitt område, men i relation till den andres arbete inom samma projekt. I det här projektet har konstnärerna arbetat med objekt som de skapat tillsammans. Utgångspunkten har varit att dessa två konstnärer, som är baserade i London, kommer till Leksand och Dalarna och utforskar regionens historia, traditioner, material och kultur genom möten med lokala historiker, hantverkare och slöjdare. De har valt att i första hand undersöka material som de vanligtvis inte arbetar med i sina discipliner.

Ursprungligen var projektet planerat för hösten 2020, men på grund av pandemin och de rådande restriktionerna fick konstnärernas vistelse skjutas upp till slutet av augusti och början av september 2021. Att projektet sammanföll med pandemin har också påverkat konstnärernas upplevelser och intryck.

Upplägget för perioden i Dalarna var att under den första veckan besöka platser, intervjua personer och samla material.
De efterkommande två veckorna utforskade och arbetade de med material, uttryck och tekniker. Under hela perioden delade de sina erfarenheter i tre digitala artist talks. Alla tre artist talks spelades in och finns att se och höra på Leksands folkhögskolas Vimeo-kanal.

Till London har David Clarke och Tracey Rowledge tagit med sig material, intryck, inspiration och idéer för att arbeta vidare med skapande av objekt sprungna ur deras utforskande under residensperioden.

Projektet avslutas nu genom att konstnärerna kommer tillbaka till Leksand och bygger en utställning i Wallénhallen med objekt de skapat tillsammans. Objekten är av material de samlade under sin vistelse i Leksand och Dalarna.
Genom utställningen, ett avslutande artist talk och en publikation delar de med sig av sina erfarenheter från projektet.

Artist in residens-projektet genomförs i samverkan med:
IASPIS Konstnärsnämnden, Bengt Julins Stiftelse, Stiftelsen Hantverk & Utbildning och Region Dalarna.