Bokmässan 2019

Möt studerande och lärare
Prova på pappersmarmorering
Prova på förgyllning
Prova på bokbinderi
Se demonstrationer

26 – 29 september 2019

Här hittar du vårt monterprogram:

Torsdag 26/9
Föreläsning och demonstration – Bokförgyllning, ”Hur gjorde man?”
kl. 16.00, Bokbindare Roger Johansson

Prova på pappersmarmorering – hela dagen

Prova på förgyllning – hela dagen

Prova på bokbindning – hela dagen

Fredag 27/9
Föreläsning och demonstration – Bokförgyllning, ”Hur gjorde man?”
kl. 11.00, Bokbindare Roger Johansson

Föreläsning och demonstration – Tillverkning av lådor och askar
kl. 16.00, Bokbindare Katja Winkes

Prova på pappersmarmorering – hela dagen

Prova på förgyllning – hela dagen

Prova på bokbindning – hela dagen

Lördag 28/9
Föreläsning och demonstration – Tillverkning av lådor och askar
kl. 11.00, Bokbindare Katja Winkes

Föreläsning och demonstration – Bokförgyllning, ”Hur gjorde man?”
kl. 16.00, Bokbindare Roger Johansson

Prova på pappersmarmorering – hela dagen

Prova på förgyllning – hela dagen

Prova på bokbindning – hela dagen

Söndag 29/9
Föreläsning och demonstration – Bokförgyllning, ”Hur gjorde man?”
kl. 11:00, Bokbindare Roger Johansson

Prova på pappersmarmorering – hela dagen

Prova på förgyllning – hela dagen

Prova på bokbindning – hela dag

Monter 05:69

Välkommen!