Bokbinderi på temat REGNBÅGE i Wallénhallen

Från den 13 november bjuder deltagarna på distansutbildningen i bokbinderi på Leksands folkhögskola, tillsammans med deras gästlärare Manne Dahlstedt, in till en utställning i Wallénhallen. Temat är REGNBÅGE som deltagarna får tolka helt fritt.

 

Det är 14 deltagare som tillsammans med bokbindaren och konstnären Manne Dahlstedt utforskar temat regnbåge. Alla får tolka temat helt fritt i sitt arbete med en bok och ytterligare ett objekt.

 

Dessutom har de 14 deltagarna fått en av regnbågens sju färger tilldelat sig som de också ska göra en bok i. Dessa 14 böcker ska sedan gemensamt bilda en regnbåge. Eleverna får fritt välja teknik och material för sina alster.

Utställningen blir en fönsterutställning i Wallénhallen som kan ses utifrån dygnet runt under utställningsperioden.

Den öppnas den 13 november och pågår till och med den 5 december 2021.

Kontaktpersoner:

Frågor om utbildningen och innehållet i utställning, kontakt utbildningsansvarig Leif Halldorf, 0247-64814, leif.halldorf@leksandsfolkhogskola.se

Frågor om Wallénhallen, kontakta Fia Palmgren, 0247-64825, fia.palmgren@leksandsfolkhogskola.se