Kursinnehåll
  • Svenska
  • Samhällsorientering
  • Studieförberedning
  • Arbetsförberedning

Etableringskurs

Etableringskurs är en sex månader lång utbildning i svenska, samhällsorienterande och arbetsförberedande aktiviteter för att deltagarna ska få bättre möjligheter att få ett arbete eller börja studera. Kursen är ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen.

Vem kan ansöka?

Det är Arbetsförmedlingen som avgör vem som ska gå kursen. Detta blir en aktivitet i deltagens etableringsplan för stöd på vägen mot arbete eller studier.

Kunskap genom folkbildning

Arbetssättet under kursen utgår från folkbildningens arbetssätt och metoder, och folkhögskolornas pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Studiebesök, föreläsningar, böcker och filmer används för att få inspiration och diskussionsunderlag. Utbildningen anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar. Deltagarnas arbetslivserfarenhet och yrkesbakgrund tillvaratas.

Efter kursen

Efter avslutad och genomförd kurs får deltagaren ett intyg som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolan upprättar också tillsammans med kursdeltagaren en plan för denne ska fortsätta närma sig arbetsmarknaden eller vidare studier.

Besök oss

Du är självklart välkommen att besöka oss för att se hur vi jobbar, känna på atmosfären och bli inspirerad. För mer information kontakta Anette Olsson på tel. 0247-64808 eller anette.olsson@leksandsfolkhogskola.se

Välkommen!

Leksands folkhögskola Instagram:

Möt deltagare på Allmän kurs som delar med sig om vad skolan och utbildningen betyder för dem i filmen nedan…

Vad tyckte andra?

Läs  tidigare elevers recensioner om skolan och utbildningarna på studentum.se

Läs mer