Design

Utbildningens bredd är vår absoluta styrka!
Det här är designutbildningen där du hittar din plats på designkartan!

Vi är mycket stolta och glada över att kunna säga att många idag yrkesverksamma designer börjat sin karriär här på Leksands folkhögskola. Tidigare elever studerar vidare på skolor som Beckmans, Konstfack, HDK, Umeå designhögskola, Mittuniversitetet med flera, men även på internationella utbildningar.

Tillsammans med lärare och annan personal på skolan, yrkesverksamma designer och engagerade studenter skapar du förutsättningar för att nå dina mål. Allt i en dynamisk miljö som du har tillgång till 24-timmar om dygnet! En kreativ plats som delas med andra hantverksutbildningar.

Designlinjen vid Leksands folkhögskola arbetar med siktet inställt på att ge dig bästa möjliga förutsättningar för att utveckla ditt form- och konstuttryck och för att växa som person.

Utbildningens mål

Vårt mål är att ge dig den bästa grunden för vidare högskolestudier inom designområdet. Inför högskolornas arbetsprover lägger vi stor vikt vid presentationsteknik, layout, idégenerering, modellbygge, illustrations- och skissteknik. Du lär dig arbeta i olika digitala verktyg för ritningar, 3D, presentation och bildbehandling.

Du får individuell handledning och utvecklar under din tid hos oss förmågan att själv driva projekt och nå mål. Att presentera projekt, ge och ta positiv respons är naturliga inslag i vår utbildning. Under vårterminen arbetar du under handledning med ansökningsprover och portfolios till valda högskolor, andra utbildningar eller projekt.

Utbildningen är ettårig med möjlighet att ansöka till ett andra år. Vissa förutsättningar finns för att läsa in kompletterande ämnen. Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel på gymnasienivå. Du betalar enbart för ditt material, boende och mat.I Leksand och på designutbildningen hade jag en fantastisk tid!
Platsen bjuder på vacker natur, traditioner och vänliga människor. Jag studerade ett år i Leksand, ett år då jag lärde mig fantastiskt mycket. På Leksands folkhögskola finns allt man kan önska sig, fantastisk arbetsmiljö med tillgång till lokaler dygnet runt, kompisar att umgås med och inspireras av, lärare som är kunniga och trevliga och sist men inte minst fantastiskt god mat! Designutbildningen på Leksands folkhögskola är den bästa tänkbara miljön och förberedelsen inför fortsatta designstudier. Jag kämpade hårt och tog vara på utbildningens alla möjligheter, nu studerar jag Design på Beckmans Form.
Kaori AgematsuDesignprocess

Vår utbildning syftar i hela sitt upplägg till att du ska lära dig designprocessen som arbetsverktyg. Du arbetar med design som spänner över stora delar av området: produkt, inredning, grafisk, mode och miljö för att nämna några. Den viktiga designprocessen använder du dig sedan av i den inriktning som intresserar dig.

Under läsåret arbetar du med ett antal designprojekt. Arbetena är utformade så att du kommer i kontakt med olika metoder, moment och där resultaten fungerar som underlag inför högskolornas arbetsprover. Vi erbjuder stor flexibilitet att utforma egna arbeten.

Konstnärlig grundträning

Parallellt med designundervisningen pågår konstnärlig grundträning.
Genom olika moment får du ökad materialkännedom, förståelse för form, färg och komposition.
Det kan handla om krokiteckning, perspektiv, måleri, foto, grafiska tekniker och gestaltning.
Vi tittar på samtidskonst och gör tillbakablickar i konst-, design- och stilhistorien. Du uppmuntras till ett experimentellt utforskande arbetssätt.Som designer tycker jag att man har ett ansvar för nästa generation designers och deras väg ut i yrket. Designlinjen på Leksand folkhögskola är en mycket bra början. Den omsorg jag känner att skolan har för eleverna är påtaglig och innerlig på ett sätt som imponerar på mig. Grundnivån på utbildningen har en bredd som gör att eleverna får prova många sidor av yrket. Ambitionen är hög vilket leder till att många av våra elever lyckas senare att ta sig in på högskoleutbildningarna inom design.
JON ELIASON, designer/ gästlärareBreddad bildning – folkbildningsgrund

Leksands folkhögskola har ett brett utbud av utbildningar på plats och många internationella kontakter. Under året erbjuds du en mängd forum, samarbeten, föreläsningar och teman i syfte att utöver din inriktning bredda din bildning.

Att lära av hjärtans lust är inskrivet i testamentet från skolans grundare, Gustav Theodor Wallén, något som i högsta grad präglar hur vi arbetar!

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett arbetsprov omfattande ett tecknat eller målat självporträtt i A-4 format och ett personligt brev. Tillsammans med vår ansökningsblankett och övriga handlingar ska de vara skolan tillhanda senast den 15 april 2019, men du är alltid välkommen att kontakta oss med en förfrågan om eventuell återbudsplats.

För att söka till designlinjen behöver du ett starkt engagemang och intresse för uttryck, färg och form och en vilja att lära dig mer om design och rollen som designer. Lärare och elevrepresentanter deltar i urvalet. Efter ett första urval kallar vi ett antal sökande till intervju. Besked om att du blivit antagen får du senast andra veckan i juni.

Har du frågor?
Kontakta utbildningsansvarig:
Anna-Karin Berglund
Tel. 0247 – 648 15  

Besök oss

Du är självklart välkommen att besöka oss för att se hur vi jobbar, känna på atmosfären och bli inspirerad. Kontakta gärna kursansvarig för att komma överens om en passande tidpunkt för ditt besök för att du ska få ett så bra mottagande som möjligt.

Välkommen med din ansökan!
Designlinjens Instagramflöde:

Följ Designs flöde på Instagram genom de studerande som går här just nu! Varje vecka ansvarar en elev för utbildningens Instagram @design.lfhsk

Vad tyckte andra?

Läs  tidigare elevers recensioner om skolan och utbildningarna på studentum.se

Läs mer