Ansökan

Här berättar Maria hur du ansöker:

Frågor

Har du frågor om ansökan är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig AnnaSofia Mååg på tel. 0247-64804 eller annasofia.maag@leksandsfolkhogskola.se eller Maria Fahlgren på tel. 0247-36966 eller maria.fahlgren@leksandsfolkhogskola.se


Ansökan till Keramisk form ska innehålla:

 • Ifyllt digital ansökan eller ansökningsblankett
 • Personbevis (beställs hos Skatteverket via den här länken)
 • Självporträtt – tecknat eller målat, A4-format.
 • Personligt brev – berätta om dig själv på ett A4, gärna om dina intressen och tidigare erfarenheter som du tycker är betydelsefulla för din ansökan och motivera varför du vill studera på Leksands folkhögskola och kursen du söker. Ange också vad du gjort de senaste två åren om det inte framgår av betyg/intyg.
 • Styrkta kopior av skolbetyg
 • Styrkta kopior av betyg/intyg från arbete/praktik/korta kurser

Ansökan till Bruksproduktion med klassiska stengodsglasyrer ska innehålla:

 • Ifyllt digital ansökan eller ansökningsblankett
 • Personbevis (beställs hos Skatteverket via den här länken)
 • Självporträtt – tecknat eller målat, A4-format + 5 bilder av bruksgods som du själv gjort
 • Personligt brev – berätta om dig själv på ett A4, gärna om dina intressen och tidigare erfarenheter som du tycker är betydelsefulla för din ansökan och motivera varför du vill studera på Leksands folkhögskola och kursen du söker. Ange också vad du gjort de senaste två åren om det inte framgår av betyg/intyg.
 • Styrkta kopior av skolbetyg
 • Styrkta kopior av betyg/intyg från arbete/praktik/korta kurser

Ansökan till Konstnärliga processer ska innehålla:

 • Ifyllt digital ansökan eller ansökningsblankett
 • Personbevis (beställs hos Skatteverket via den här länken)
 • Projektbeskrivning av det eller de projekt du vill arbeta med under kursen
 • Styrkta kopior av skolbetyg
 • Styrkta kopior av betyg/intyg från arbete/praktik/korta kurser

Ansökan ska vara skolan tillhanda senast den 17 april 2023.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om eventuella återbudsplatser.
Efter ett första urval kallar vi ett antal sökande till intervju. Besked om att du blivit antagen får du senast under andra veckan i juni.

Intervju

I antagningsprocessen till de flesta av våra kurser ingår att vi, efter ett första urval, kallar ett antal sökande till intervju. Det planerar vi självklart för även i år, men det kan bli så att vi genomför intervjuerna via videosamtal eller telefonsamtal istället med anledning av den rådande situationen med coronaviruset. Mer information om hur intervjuerna genomförs kommer att finnas i de kallelser som skickas ut. Och för den som behöver kommer det finnas teknisk support att få.


Ansök via ett av följande alternativ;
Digital ansökan eller Ansökningsblankett via mejl eller vanlig post.
Länkar till digital ansökan och ansökningsblankett att ladda ner finns här nedan


Digital ansökan KERAMISK FORM 

Digital ansökan BRUKSPRODUKTION

Digital ansökan KONSTNÄRLIGA PROCESSER


Ansökningsblankett för KERAMISK FORM och BRUKSPRODUKTION och KONSTNÄRLIGA PROCESSER
Ansökningsblankett PDF via mejl skickas till: ansokan@leksandsfolkhogskola.se
Ansökningsblankett PDF via post skickas till: Leksands folkhögskola, Box 281, 793 26 Leksand
(poststämpelns datum gäller)